Gwarancja

  1. Produkty oferowane przez sklep internetowy www.motomoda24.pl są objęte12-miesięczną gwarancją jakości producenta, obejmującą wyłącznie wady fabryczne produktów.
  2. Sprzedający ponosi również odpowiedzialność wobec Kupującego z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
  3. Jeżeli zakupiony produkt jest objęty dłuższą gwarancją niż w pkt. 1, Kupujący zostanie o tym fakcie powiadomiony przez Sprzedającego.
  4. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży wynikającej z paragonu lub faktury.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikających z niewłaściwego użytkowania.
  5. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.