Jak kupować.

Składanie zamówień w sklepie internetowym www.motomoda24.pl odbywa się poprzez:

a) stronę www.motomoda24.pl

b) kontakt telefoniczny pod numerami telefonów podanymi w dziale Kontakt

c) przesłanie zamówienia e-mailem na adres podany w dziale Kontakt


Po złożeniu zamówienia w trybie a) niniejszego paragrafu, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania transakcji.
Zamówienia składane w trybie b) , c) są potwierdzane przez sprzedającego w sposób adekwatny do sposobu składania zamówienia.
W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, sprzedawca skontaktuje się z kupującym w celu uzupełnienia danych.
W przypadku gdy kontakt z kupującym nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem że jeżeli do w ciągu 5 dni roboczych kupujący nie skontaktuje się ze sprzedającym lub ponowne próby kontaktu sprzedającego z kupującym nie powiodą się, zamówienie zostanie anulowane.
W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona kupującemu.
Z chwilą potwierdzenia przez sprzedającego złożenia zamówienia i potwierdzenie przez obsługę sklepu dostępności produktu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kkupującym a sprzedającym.