0
Twój koszyk

Regulamin sklepu Motomoda24 – zasady zakupów, zwrotów, reklamacji i płatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.motomoda24.pl jest firma MOTOMODA Piotr Pałyga z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Kędzierzyńskiej 17, nr NIP 645-136-61-43, nr Regon 240148120, zwana w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Zakupów w sklepie może dokonywać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Klient spełniający wymienione wymagania, który chce dokonać zakupu, zwany jest w dalszej części regulaminu Kupującym.
 3. Przedmiotem transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego, jak również produkty, które nie figurują w ofercie sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w każdym czasie.
 5. Ceny wszystkich produktów oferowanych przez sklep internetowy www.motomoda24.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Cena nie zawiera kosztów przesyłki chyba, że inaczej wynika z treści regulaminu lub obowiązujących promocji.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym www.motomoda24.pl odbywa się poprzez:
  • stronę www.motomoda24.pl
  • kontakt telefoniczny pod numerami telefonów podanymi w dziale Kontakt
  • przesłanie zamówienia e-mailem na adres podany w dziale Kontakt
 2. Po złożeniu zamówienia w trybie 1.a. niniejszego paragrafu, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania transakcji.
 3. Zamówienia składane w trybie 1. b. i c. są potwierdzane przez Sprzedającego w sposób adekwatny do sposobu składania zamówienia.
 4. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem że jeżeli do w ciągu 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się ze Sprzedającym lub ponowne próby kontaktu Sprzedającego z Kupującym nie powiodą się, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  • za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
  • przelewem – nr konta: 27 1050 1386 1000 0090 7247 1999 ING Bank Śląski, dane do konta: MOTOMODA Piotr Pałyga
  • za pośrednictwem płatności internetowych Dotpay
  • gotówką, kartą – przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedającego;
  • za pomocą rat Credit Agricole

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane zgodnie z §2 pkt 1. realizowane są zgodnie z godzinami pracy sklepu internetowego oraz godzinami pracy sklepu MOTOMODA, publikowanymi na stronach sklepu internetowego www.motomoda24.pl
 2. Czas realizacji zamówienia tj. okres od złożenia zamówienia do wysyłki zamówionego towaru lub jego przygotowania do odbioru w oddziale Sprzedającego zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie.
 3. Realizacja zamówienia drogą wysyłkową.
  • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia, jeśli towar jest dostępny w magazynie i zamówienie zostało złożone do godziny 14.00. Standardowo czas realizacji zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia, oraz otrzymania przez sklep internetowy www.motomoda24.pl potwierdzenia zapłaty za zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 48h.
  • Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48h).
  • Zamówienia złożone po godzinie 13.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.
  • Zamówienie składające się z kilku produktów, których czasy realizacji są różne czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki produktu z najdłuższym terminem realizacji.
  • W przypadku produktów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedającego czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 4-5 dni roboczych.
 4. Ze względu na sprzedaż stacjonarną w sklepie, aktualny dostęp przedmiotów powinien być potwierdzony telefonicznie albo mailowo przez Kupującego przed dokonaniem zakupu. W razie gdy zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na niedostępność zamówionego towaru, Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.
 5. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Motomoda24 poinformuje o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas jego realizacji ulega zmianie.
 6. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od www.motomoda24.pl, Kupujący może złożyć zamówienie na inny towar z oferty sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży ilość oferowanego towaru jest ograniczona. Realizacja zamówień w takiej sytuacji następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do czasu wyczerpania się zapasów objętych w/w. ofertami sprzedaży lub zakończenia promocji albo wyprzedaży.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT.
 9. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie ww. zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sprzedającego stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy).
 10. W przypadku zakupu części zamiennych i tuningowych wymagany jest wcześniejszy kontakt Kupującego ze Sprzedającym w celu właściwego doboru potrzebnych części do danego pojazdu (marka, model, rok produkcji).

DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.motomoda24.pl realizowane są na terenie całego kraju.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

GWARANCJA

 1. Produkty oferowane przez sklep internetowy www.motomoda24.pl są objęte 24-miesięczną gwarancją jakości producenta, obejmującą wyłącznie wady fabryczne produktów.
 2. Sprzedający ponosi również odpowiedzialność wobec Kupującego z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli zakupiony produkt jest objęty dłuższą gwarancją niż w pkt. 1, Kupujący zostanie o tym fakcie powiadomiony przez Sprzedającego.
 4. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży wynikającej z paragonu lub faktury.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 6. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REJESTRACJA KLIENTA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep internetowy www.motomoda24.pl umożliwia Klientom rejestrację w serwisie.
 2. Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Kupującego z konieczności dodatkowego potwierdzania złożonych zamówień drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.
 4. Sklep internetowy www.motomoda24.pl nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.
 5. Dane Kupującego otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji związanych tylko i wyłącznie z serwisem http://motomoda24.pl

ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w formie wysyłkowej w sklepie internetowym www.motomoda24.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania przesyłki, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia na piśmie.
 2. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony co oznacza, iż pozostaje w stanie niezmienionym w stosunku do jego stanu z chwili zakupu. Zwracany towar należy odesłać w ciągu 7 dni od dnia złożenia rezygnacji o której mowa w punkcie 1) razem z dokumentem zakupu ( oryginał paragonu, faktura VAT), na adres: MOTOMODA ul. Kędzierzyńska 17, 41-902 Bytom z dopiskiem : „ZWROT”.
 3. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem.
 4. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru zostanie przekazany na wskazany w formularzu odstąpienia od umowy przez Kupującego rachunek bankowy.
 5. W przypadku wymiany towaru, kolejna przesyłka zostanie wysłana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.
 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, tzn. zamówiony towar jest niezgodny z umową, powinien odesłać go na własny koszt wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem wady / usterki produktu, na adres: MOTOMODA ul. Kędzierzyńska 17, 41-902 Bytom z dopiskiem: „REKLAMACJA”. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać przesyłką Poczty Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich lub dostarczyć towar osobiście po uprzednim kontakcie z pracownikiem MOTOMODA. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Koszty dostarczenia towaru pokrywa Kupujący.
 7. Towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Sprzedawcę złożonej reklamacji, Kupującemu przysługują względem Sprzedawcy uprawnienia związane z zgłoszeniem niezgodności towaru z umową, wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 9. Kupujący nie może dokonać zwrotu towaru odebranego osobiście w siedzibie MOTOMODA . W tym przypadku zamówienie dokonane w drodze elektronicznej uważane jest jedynie za rezerwację towaru dla Klienta, lecz sam zakup towaru odbywa się na miejscu w sklepie Sprzedającego.
 10. Towar nabyty przez Kupującego bezpośrednio w sklepie MOTOMODA, w przypadku reklamacji, musi być zwrócony do sklepu, w którym został odebrany.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnić pomiędzy rzeczywistym wyglądem towarów prezentowanych na platformie, a wyglądem wynikającym z parametrów technicznych sprzętu Kupującego
 2. Informacje zawarte na stronach sklepu internetowego www.motomoda24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W umowach zawartych między Sprzedającym a Kupującym nie będącym konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu nieumyślnego niewykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące sprzedaż towarów w zakresie, w jakim mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu.
 5. Kupujący, składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Kupującego zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez motomoda24.pl danych z zamówienia dla celów marketingowych, promocyjnych, komercyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – z późn. zm.).
 7. Kupujący ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych. Kupujący zapewnia, że podawane przez niego przy składaniu zamówienia dane są prawdziwe i pozostają zgodne ze stanem rzeczywistym. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiada Kupujący.
 8. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zgłoszeń reklamacyjnych może ulec wydłużeniu. Na wszystkie zapytania dotyczące aktualnego statusu reklamacji, odpowiedzi (drogą mailową) udzieli obsługa sklepu.

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 1. Do przeglądania i korzystania ze sklepu internetowego www.motomoda24.pl niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innych przerw w dostę pnie do sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w sklepie produktów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodz i w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem internetowym https://motomoda24.pl/regulamin-sklepu-motomoda24/
 2. Motomoda24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu internetowego www.motomoda24.pl będące wynikiem problemów technicznych, konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn niezależnych od właściciela sklepu.