0
Twój koszyk

Polityka Prywatności MotoModa24

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Piotr Pałyga Motomoda z siedzibą ul. Kolejowa 25, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres sklepu stacjonarnego: Bytom ul. Kędzierzyńska 17.

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – sklep@motomoda24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające z branży IT / rachunkowości.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat zgodnie z ordynacją podatkową / do dnia wyrejestrowania się ze sklepu / , a później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Piotr Pałyga Motomoda z siedzibą ul. Kolejowa 25, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres sklepu stacjonarnego: Bytom ul. Kędzierzyńska 17.

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – sklep@motomoda24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna dotycząca promocji oraz konkursów

Zgodnie
z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej ROOD informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Piotr Pałyga Motomoda z siedzibą ul. Kolejowa 25, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres sklepu stacjonarnego: Bytom ul. Kędzierzyńska 17.

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – sklep@motomoda24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji, w Programie lojalnościowym / Konkursie* na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu / programu.*

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody .

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Promocji / Programu lojalnościowego / Konkursu*, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie rabat / nagroda itp.*.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Promocji / Programie lojalnościowym / Konkursie*.

Klauzula informacyjna dotycząca spraw serwisowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Piotr Pałyga Motomoda z siedzibą ul. Kolejowa 25, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres sklepu stacjonarnego: Bytom ul. Kędzierzyńska 17.

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – sklep@motomoda24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat / okres gwarancji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia procesu gwarancyjnego / reklamacyjnego.

Klauzula informacyjna newsletter

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Piotr Pałyga Motomoda z siedzibą ul. Kolejowa 25, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres sklepu stacjonarnego: Bytom ul. Kędzierzyńska 17.

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – sklep@motomoda24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.